Nadácia Rádia Expres

O nadácii

Nadácia Rádia Expres bola založená s cieľom poskytovania sociálnej pomoci pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín najmä podporou výchovy voľnočasovými a ďalšími aktivitami.

Doteraz najväčším projektom Nadácie Rádia Expres a Rádia Expres je tábor Dobrý skutok.

Od roku 2008 sme umožnili už 1160 deťom prežiť nezabudnuteľnú atmosféru letného tábora. Detský smiech a žiariace oči sú pre nás najväčšou odmenou, preto v tejto aktivite budeme naďalej pokračovať.

Zároveň chceme pomáhať čo najviac. Naše aktivity rozširujeme o ďalšie projekty, v rámci ktorých podáme pomocnú ruku tam, kde to bude potrebné.

Nadácia Rádia Expres vznikla dňa 11.05.2015 zápisom do Registra nadácií Ministerstva vnútra SR, reg.číslo: 203/Na-2002/1111. Zakladateľom nadácie je spoločnosť D.EXPRES, k.s.

Hlavným verejnoprospešným účelom Nadácie je v súlade s § 2 ods. 3 zákona ochrana práv detí, mládeže a postihnutých osôb, podpora a rozvoj vzdelávania, telovýchovy a kultúrnych hodnôt, vrátane pomoci pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín.

Nadácia poskytuje aj humanitárnu pomoc, pomoc jednotlivcom a rodinám v sociálno-materiálnej oblasti a organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ľudia v Nadácii Rádia Expres

Etický kódex Nadácie Rádia Expres

Etický kódex Nadácie Rádia Expres (ďalej len “Kódex”) vymedzuje štandard a pravidlá správania sa členov a podporovateľov Nadácie Rádia Expres. Dodržiavanie princípov Kódexu je slobodné a dobrovoľné rozhodnutie jednotlivých členov a podporovateľov.

Nadačná listina