Nadácia Rádia Expres

Každý Váš príspevok má zmysel a bude využitý na pomoc tam, kde to je najviac potrebné. Aktivity, projekty a činnosť Nadácie Rádia Expres môžete podporiť nasledovnými spôsobmi:

Darcovská SMS (DMS)

Najjednoduchšie podporíte aktivity, projekty a činnosť Nadácie Rádia Expres zaslaním SMS v tvare:
DMS EXPRESDETOM na číslo 877

Cena jednej SMS je 2 eurá, podiel prevádzaný na účet zbierky je 96% z každej DMS, t.j. 1,92€.
DMS službu realizuje Fórum donorov v spolupráci s mobilnými operátormi O2, ORANGE A TELEKOM.

Finančný príspevok

Váš jednorazový alebo pravidelný finančný dar pomôže pri realizácii projektov Nadácie Rádia Expres zameraných na podporu a pomoc deťom zo sociálne slabších rodín.

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Prevodom na bankový účet

Jednoduchým spôsobom, akým nás môžete podporiť, je tiež priamy prevod finančných prostriedkov na náš účet.

Bankový účet Nadácie Rádia Expres vedený v Tatra banka, a.s.
IBAN: SK28 1100 0000 0029 4008 0767

Ďakujeme!